Andų širdis, Frederic Edwin Church piešinys, 1859 m.